Program, punog imena “Moja Kravica FoodTalk2018”, čini predstavljanja malih preduzetnika i debata o mogućim rešenjima realnih problema koji mogu zadesiti proizvođače hrane ili pružaoce ugostiteljskih usluga, kao što su restorani i hoteli.

Konferencija će trajati do 19.30 časova u hotelu Shereton gde će uz edukaciju, učesnici moći da uživaju uz degustaciju prehrambenih proizvoda i pića.