Zgrada Vlade Srbije Foto: Lj.B.

Unapređenjem u zvanje samostalnog savetnika i povećanjem koeficijenta, zarada inspektora iznosiće između 60.000 i 70.000 dinara, u zavisnosti od rezultata koje su pokazali u prethodnom periodu.

„Kao što smo i obećali, inspektori će zbog složenosti posla dobiti viši status, a to znači i veće plate. Vlada Srbije na ovaj način još jednom pokazuje da u okviru reforme inspekcija želi da unapredi materijalni položaj i status inspektora, jer ljudi koji brinu o našem zdravlju, bezbednosti i okolini zaslužuju adekvatne uslove za rad“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najavljujući da će Vlada Srbije učiniti sve da se poveća broj inspektora i unapredi oprema sa kojom rade.

On je podsetio da je inspektorima u lokalnim i pokrajinskim inspekcijama prošle godine uvećan koeficijent za rad na terenu, što je stvorilo uslove da im plata bude povećana do 20 odsto, prenosi se u saopštenju.

„Srbija ima ukupno oko 4.000 inspektora, što nije dovoljno i zato će u narednom periodu prioritet biti zapošljavanje novih inspektora“, istakao je Ružić i dodao da Srbija ima četiri puta manje inspektora nego u EU.

Vlada Srbije je 5. aprila 2019. godine usvojila Akcioni plan za sprovodjenje Nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije za 2019. i 2020. u okviru koga je i mera koja predvidja dostizanje neophodnih ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija i uvodjenje novih kriterijuma za vrednovanje rada inspektora.

U postupku izrade uredbe, sprovedene su konsultacije na svim nivoima vlasti, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uradilo je i „Funkcionalnu analizu Republičkih inspekcija sa analizom kapaciteta“.

Povezani tekstovi