Mali akcionari traže pet miliona evra od Energoprojektovih firmi 1Foto:Energoprojekt.com

Manjinski akcionari Entela navode u obrazloženju predloga poslatom Odboru direktora ove firme da se poslednjih 10-ak godina isplaćuje dividenda i da je „predlog da javno društvo Energoprojekt entel ne isplati dividendu za 2017. godinu zlonameran, i sa ciljem da se u narednom periodu manipuliše cenom akcije javnog društva Energoprojekt entel, pre svega kroz prinudu manjinskih akcionara da svoje akcije prodaju po nerealno niskim cenama, kako bi se pogodovalo licima koja na nezakonit i nepravilan način pokušavaju da preuzmu preostale akcije javnog društva Entela“, navodi se u dopisu manjinskih akcionara uz zahtev da se na sednicu skupštine 12. juna uvrsti i predlog o isplati dividende.

Inače 86,2 odsto akcija Entela je u rukama Energoprojekt holdinga, ali na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti holding nema pravo glasa. U EP Industriji holding je vlasnik 62,8 odsto akcija i takođe je suspendovano pravo glasa od strane Komisije za HoV, kao i Utma komercu za 0,8 odsto akcija, firmi Dobroslava Bojovića, koji je većinski vlasnik Energoprojekt holdinga. Ukoliko bi se predlozi manjinskih akcionara našli na dnevnom redu, sva je prilika da bi bili i usvojeni budući da većinski akcionar nema pravo glasa. Inače u junu prošle godine konzorcijum oko Dobroslava Bojović preuzeo je Energoprojekt holding, ali od tada nije u stanju da da validne ponude za preuzimanje zavisnih preduzeća na koje je po zakonu obavezan.

Cena akcije Entela je 13.803 dinara, ali bez značajnijeg prometa na berzi poslednjih meseci, dok akcija Industrije košta 3.700 dinara i bez prometa u ovoj godini.