Ona je podsetila da je toliko prošlo od osnivanja prvog preduzeća za prenos – Elektroistoka, napominjući da je danas u nadležnosti EMS više od 10.000 kilometara dalekovoda i više od 40 postrojenja kojima se upravlja na najbolji mogući način.

Prema njenim rečima, nova vremena nametnula su potrebu da se sistem prenosa modernizuje, tako da su primenjena najsavremenija softverska i tehnička rešenja, uz saradnju sa fakultetima i institutima.

Prenosni sitem se tokom šest decenija suočavao sa brojnim izazovima, kao što je raspad dražave, sankcije i bombardovanje, ali je uvek imao isti prioritet – da radi u interesu Srbije i građana, naglasila je Matejić.