„Usaglašen je kombinovani model subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje koji podrazumeva da će poljoprivrednici biti u obavezi da prvo zasnuju proizvodnju i ostvare referentni prinos kako bi imali pravo na državnu subvenciju u iznosu od najviše 12.500 dinara po hektaru“, rekao je Milovanović i dodao da će se dogovorena subvencija sastojati od intervencije u dizel gorivu koja je već završena, intervencije u dizel gorivu u avgustu pred jesenju setvu i od novčanog iznosa od 6.500 dinara po hektaru zasnovane i realizovane proizvodnje.

„Poljoprivrednici su odustali od svog zahteva za povraćaj akcize na gorivo i na taj način je pronađeno rešenje koje podstiče produktivnost poljoprivredne proizvodnje, proširuje broj korisnika mera ministarstva i čini ceo sistem finansijski održivim sa aspekta raspoloživog novca u budžetu ministarstva“, rekao je Milovanović.

On je najavio da će Ministarstvo poljoprivrede merama investicione podrške u iznosu od milijardu i 200 dinara pomoći unapređenje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje subvencionisanjem nabavke mehanizacije i opreme za proizvodnju.