Novac za 170 radnih mesta 1

Veličković je istakao da se u okviru ovog projekta realizuju tri javna poziva – konkurs za sprovođenje i organizovanje javnih radova, koji se odnosi na osobe mlađe od 30 godina i koji su primaoci socijalne pomoći, javni poziv za samozapošljavanje lica sa spiska NSZ i javni poziv za pomoć poslodavcima za zaposlenje nezaposlenih osoba iz kategorije teže zapošljivih.

On je precizirao da je Beograd ove godine iz budžeta opredelio 230 miliona dinara za razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta.

Marić je istakao da NSZ svake godine raspisuje javne pozive za sufinansiranje projekata za smanjenje nezaposlenosti i u te svrhe udružuju od 45 do 50 odsto sredstava sa opštinama ili gradovima.

Na teritoriji Beograda, zajedno sa opštinama, ove godine je opredeljeno za javne pozive oko 37 miliona dinara, a filijala NSZ za Beograd sama je izdvojila više od 150 miliona dinara za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, kao i za javne radove, ukazao je Marić.

Prema njegovim rečima, sada imamo najmanju stopu nezaposlenosti u glavnog gradu u poslednjih 25 godina.