Foto: Ljiljana Bukvić

Navodeći primer prehrambene industrije, ona je ko cilj istakla da se konačno, umesto sirovina, izvoze poluproizvodi ili gotovi proizvodi i da se na taj način ostvaruje veći prihod, saopštilo je Ministarstvo privrede. Umesto da izvozimo poljoprivredne proizvode, cilj je da više izvozimo hranu, odnosno proizvode više dodatne vrednosti, ocenila je Obradović Jovanović.

Prema njenim rečima, strategija industrijske politike mora biti usko povezana sa strategijom pametne specijalizacije.

„Ideja strategija je da predviđa otkrivanje oblasti u kojima država ili region ima kritičnu masu znanja, industrijskih kapaciteta i kompetencija i u kojima ima inovacionih potencijala za pozicioniranje na globalnim tržištima“, izjavila je Obradović Jovanović.