Foto: Opština Paraćin

Izgradnja mini hidroelektrana na Grzi predviđena je na osnovu katastra urađenog u vreme Jugoslavije, koji je obrađen Prostornim planom Srbije, rekao je Paunović FoNetu.

On je ocenio da javnost u Srbiji nije dovoljno upoznata sa tehnologijom rada mini hidroelektrana, zbog čega je kod građana sve izraženiji otpor prema realizaciji tih projekata.

Prema njegovim rečima, domaći propisi su dobri, a uslovi koje investitori mini hidroelektrana moraju da ispune su rigorozni, ali zabrinutost građana izazivaju česti primeri zaobilaženja propisanih standarda i neodgovarajuća reakcija državnih organa.

U poslednje vreme u Srbiji je bilo slučajeva izgradnje cevovoda u koritu reke, iako to Zavod za zaštitu prirode strogo zabranjuje, a bilo je i slučajeva da investitori u vreme niskog vodostaja čitavu reku preusmere u cevovod, kazao je Paunović i dodao da bi, kada bi se poštovali zakoni i propisi, sve bilo bezbedno i građani ne bi imali razloga za zabrinutost.

U Srbiji je u ovom trenutku zbog slabih državnih institucija veoma izraženo nepoverenje građana prema tim projektima, a to je slučaj i kod izgradnje mini hidroelektrane na Grzi, istakao je Paunović.

Nevladina organizacija Alternativni parlament građana počeo je 4. decembra jednomesečnu akciju prikupljanja potpisa za peticiju protiv izgradnje mini hidroelektrane, koja će biti upućena Vladi Srbije i nadležnim ministarstvima i institucijama.