PKS: Privredna komora i Marko Čadež ni na koji način ne utiču na odlazak lekara u Nemačku 1Foto: Nemanja Ilić

Prioritet Privredne komore Srbije jeste da kroz inicijative i predloge poslovne zajednice, doprinese kreiranju kvalitetnog i podsticajnog ambijenta za privređivanje.

Ona se zalaže za unapređenje konkurentnosti kompanija, koje posluju na tržištu Srbije, privlačenje investitora i poboljšanje uslova za poslovanje, samim tim i za otvaranje novih radnih mesta i povećanje zaposlenosti. Aktivnim angažovanjem i u saradnji sa nadležnim institucijama, Privredna komora Srbije nastoji da se obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede, kako bi mladi školovani kadrovi ispunjavali uslov za sticanje neophodnih poslovnih kvalifikacija i veština u skladu sa zahtevima tržišta.

Naša poslovna asocijacija pogrešno je dovedena u vezu sa „Spektrom“ i čitav negativan kontekst kreiran je na bazi neutemeljenih informacija. Istine radi, za plasiranje zlonamernih informacija iskorišćen je događaj od pre gotovo tri godine, sa kojim PKS nije imala nikakve veze, već je u komercijalno zakupljenoj sali kompanija “Spektra” održala svoj skup koji ni na koji način nije bio deo komorskih aktivnosti.

Privredna komora Srbije sa Nacionalnom službom za zapošljavanje realizuje aktivnosti usmerene na iniciranje obrazovnih programa i profila u skladu sa potrebama privrede, radi povećanja zapošljavanja mladih i njihovog ostanka u zemlji.

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović optužio je ranije danas Privrednu komoru Srbije (PKS) da u saradnji sa nemačkom agencijom Spektra i Nacionalnom službom za zapošljavanje, „sistematski, organizovano otprema naše lekare i medicinsko osoblje u Nemačku“.