Foto: sloga.org.rs

Kako kažu, predstavlja još jedan u nizu spinova vlasti da se javnosti i svetu predstavi da se u Srbiji bori protiv sive ekonomije i brine o radničkim pravima.

Žao nam je što se ovim troši iskrenost i pozitivna energija naroda Norveške, u jednoj duboko verujemo volji da pomognu u demokratizaciji i izgradnji srpskih institucija, navela je Sloga u saopštenju.

Građani Srbije nisu glupi da ne znaju šta je siva ekonomija i rad na crno, ističe Sloga i dodaje da je jedno edukovati građane o šteti koju nanosi siva ekonomija, a drugo je institucionalno ih štititi od bahatih i pohlepnih poslodavaca koji im uskraćuju prava po osnovu njihovog rada.

Ukazuje se da trećina radnika Srbije radi na crno, a da celu državu pokriva svega 260 inspektora rada.

Sindikat Sloga smatra da se broj inspektora mora uvećati nekoliko puta i drakonski pojačati kaznena politika prema onima koji upošljavaju radnike na crno i koji zabranjuju sindikalno udruživanje zaposlenih.

Vlast se do sada ponašala krajnje neodgovorno po pitanju rada na crno, koketirala sa mnogim poslodavcima na štetu svojih građana, posebno stranim, i više puta do sada pokazala da nije sposobna da štiti radnika ni za osnovna prava iz Zakona o radu, zaključila je Sloga.