Foto: Medija centar

Ipak, kao i sve što dolazi iz mikrofona vladajuće koalicije, vrlo brzo se i ovo pretvara u obmanu i laž, dodaje Stefanović.

„Ne samo da je veći profit na godišnjem nivou ostvarivao Aerodrom Beograd nego što će „Vensi“ plaćati državi, već je ovoj stranoj kompaniji poklonjeno i zemljište“, kaže on. „Naime, tek nakon ugovorene koncesije, o kojoj inače i dalje ne znamo sve detalje i šta je sve precizno Vlada dogovorila, Skupština akcionara će 28 parcela oko aerodroma uneti u vlasništvo aerodroma. Ovo konkretno znači da država faktički poklanja „Vensiju“ zemljište u vrednosti od milion i po evra, nakon što je koncesija dogovorena. Od parkinga koji je takođe predat na upravu „Vensiju“ ova firma će zaraditi oko dva miliona evra godišnje.“

Poseban razlog za sumnju predstavlja to što se „Vensi“ pretežno bavi građevinskim poslom, dok aerodromi čine samo 3% ukupnog prihoda ove strane kompanije, tvrdi Stefanović.