Foto:trayal

Najavljujući nova ulaganja u mlade ljude i sopstvena postrojenja, ukazano je i na poslovne rezultate kao i činjenicu da je dug nakon raskida ugovora o privatizaciji sa bugarskim Brikelom, 2013. dug smanjen sa nekadašnja 103 na trenutnih 26 miliona evra, obim proizvodnje povećan je u odnosu na taj period za čak 70 odsto a finansijska realizacija je udvostručena.

Prema rečima generalnog direktora Miloša Nenezića, Trayal će nastaviti da razvija nove pogone i programe a očekuje „da će narednu godišnjicu obeležiti kao jedna od najjačih firmi u regionu“. Ono što je definitivno promenilo sudbinu kompanije je rad na raketama za protivgradnu zaštitu i povratak proizvodnje baruta, koja je tokom bugarskog vlasništva zapostavljena. U proteklom periodu, izgrađeno je 15 protivgradnih stanica i u saradnji sa RHMZ opremljen je radarski centar Valjevo. Napomenuto je da je taj radarski centar ispalio najviše raketa od svih centara u Srbiji i da je šteta od grada najmanja u tom kraju. Istaknuto je i da je u proteklom periodu pušteno u rad postrojenje za proizvodnju emulzionih eksploziva a da je obimom od 2.000 tona ovog proizvoda zadržana liderska pozicija i na domaćem i na tržištu zemalja u okruženju.

Na obeležavanju jubileja rečeno je da će najviše investicija u narednom periodu biti usmereno na proizvodnju kompozitnog raketnog goriva i na izgradnju pogona za recikliranje opasnog otpada.

Povezani tekstovi