Za autoput Niš-Merdare kredit od  sto miliona evra 1Foto: MGSI

Ugovor o kreditu je, u ime Vlade, potpisala minstarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, a odnosi se na izgradnju 32 kilometra autoputa od Niša do Merdara.

Rok otplate kredita je 30 godina, uključujući period počeka od pet godina, a kamatna stopa se određuje se prilikom povlačenja svake tranše posebno, uz mogućnost izbora da li će biti fiksna ili varijabilna.

Kredit će da se se realizuje u najviše 15 tranši, sa minimalnim iznosom tranše od milion evra.