Šarena vrata i artije 1Foto: Predrag Mitić

I ako nisu pouzdana, svakako su zanimljiva, a još “svakakije” ispalo je da ona, baš takva, kakva su, baš pogađaju povod zbog kojeg me je taj izraz zainteresovao.

Jedno se tumačenje povezuje sa nemačkim poreklom izraza, ali je u tim varijantama u pitanju čas tele, čas vo… pa i štala. Ali i to se uklapa u ono što hoću da zaključim.

Pa kaže: „U pitanju je krava ali postoje i varijacije Ochs, vo ili tele/Kuh. Izraz se koristi u značenju kao i u nemačkom jeziku – blenuti, stajati začuđen ispred nečeg što je novo, zbunjujće.

Konkretno je u nemačkom izrazu upotrebljena imenica Scheune, die u značenju štala, znači blene kao tele u nova štalska vrata“. Uz ovu belešku, kao i uz neke druge napominje se da je nama ta poslovica došla, kao i mnogo toga, preko Vojvodine.

Drugo objašnjenje glasi: “gledati kao tele u šarena vrata” koristi se da opiše osobu koja nešto ne razume, tj. gleda tupo, sa nerazumevanjem.

Gledati kao tele u šarena vrata – „Ovo vodi poreklo iz doba kad je šarena površina značila da je nešto ispisano na njoj, a znamo koliku vajdu tele može da ima od čitanja bilo čega“.

Uz ovo objašnjenje, prisećam se jednog mangupsko-šatrovačkog izraza koji odavno nisam čuo. Kaže se da neko ima “BLAGOTELEĆI” pogled. Dakle, neinteligentno, a milo.

No, ima još jedno objašnjenje koje kaže da se u krajevima odakle je izraz došao, štale često ukrašavaju, pa i vrata oslikavaju. A stočica ima naviku da se sama vrati iz paše u staju. I ode na ispašu i kad se vrati, ono šarena vrata. Zbunjuju. Kao kad menjaš izborne uslove u toku samog procesa.

I tu smo, to je povod. U unutrašnjosti, gde sam se nuždom našao tog izbornog dana čuo sam mnogo izjava o glasanju. Tipske su: naravno da sam glasao za “Njega”, isplaćuje nam penzije, dao nam po 100 evra, zapošljava nam decu.

A oni koji su se zaposlili sopstvenim sposobnostima, – a upoznao sam i “decu” koja u selu zvanično rade od kuće za strane firme – po mišljenju “deka i baka” su “ZAPOŠLJENI” zahvaljujući “Njemu”. Neki što nisu teli za “Njega”, iz inata i zahebancije glasli su za povratak kraljevine…

Ko su ti ljudi? Jedan, opet tipski, vajka se što mu nije stigao listić sa pozivom na biračko mesto, a iz “životne okoline” ga opominju da je rasejan, ili senilan.

Pa, zar nisi još onomad one “ŠARENE ARTIJE” stavio tu i tu. A te artije su, ako ste zaboravili, ona pisma zahvalnosti u koloru što ih je Vučić, sa insignijama stranke, slao povodom toga što je “bakama i dekama” i građanima “slao državne pare”.

E, sad reći ćete, taj što brka poziv i AV-pismo nije prosečan glasač. Nije! Prosečan glasač je NZS reagovanja na pojavu npr. Bate Živojinovića u nekoj reprizi. “Analize” idu od toga, eno ga Bata, živ je, preko “rekli umro, a nije” i zar nije on umro do, a kad beše umro, ovo mora da je snimljeno prošle godine dok je bio živ. To je ta uloga TV!