Evo Bradonja – Moderna državna vlast samo je odbor koji upravlja opštim poslovima cele buržoaske klase. … Ono što čini odliku komunizma nije ukidanje svojine uopšte, već ukidanje buržoaske svojine. … (bez namjere) da ukinemo lično stečenu, radom dobijenu svojinu; svojinu koja predstavlja osnovu svake lične slobode, delatnosti i samostalnosti. … A da li najamni rad, rad proletera, stvara njemu privatnu svojinu? … Biti kapitalista ne znači zauzimati samo neki čisto lični, već društveni položaj u proizvodnji. … Kapital, dakle, nije neka lična, već društvena sila. … Komunizam ne oduzima nikome moć da prisvaja sebi društvene proizvode, on samo oduzima moć da se tim prisvajanjem podjarmi sebi tuđi rad. … slobodni razvitak svakog pojedinca uslov (je) slobodnog razvitka za sve. … Značaj kritičko-utopističkog sicijalizma i komunizma stoji u obrnutoj srazmeri prema istorijskom razvitku. … Stoga, ako su tvorci ovih sistema u mnogom pogledu i bili revolucionarni, njihovi učenici svaki put sačinjavaju reakcionarne sekte. …

Evo sad Jerofejeva – O efemernosti! O najnemoćnije i najsramotnije vreme u životu moga naroda. Vreme od svitanja do otvaranja prodavnica. … u mog naroda su oči – kakva su? … nepromenljivo izbuljene, ali u njima nema nikakvog napora. Potpuno odsustvo svakog smisla, ali zato, kakva snaga! (Kakva duhovna snaga. … Srećan sam što sam se rodio pod pogledima tih očiju. … Priča se da su vođi svetskog proleterijata Karl Marks i Fridrih Engels brižljivo proučili shemu društvenih formacija i na osnovu toga su uspeli mnogo toga da predvide. Ali ovde oni ništa ne bi mogli da predvide. … Piti samo votku, čak iz flaše – u tome ničeg … popiti čašu „Hananskog balzama“(denaturisani špiritus+pivo+prečišćena politura … iz nekog razloga u Rusiji niko ne zna kako je umro Puškin, a kako se prečišćava politura, e, to svako zna.), u tome ima i kaprica i ideje, i patosa, i povrh svega ima i metafizičke aluzije. … to je himna. Himna demokratske omladine. … jer u onome ko popije taj koktel bude se vulgarnost i mračne sile. … za suzbijanje tih mračnih sila … piti „Duh Ženeve“ (beli jorgovan+sredstvo protiv znojenja nogu+pivo+špiritni lek). … U njemu nema ni kapi plemenitosti, ali postoji buke. … u slučaju „Komsomolkine suze“(lavanda+verbena+brezova voda+lak za nokte+zubni eliksir+limunada)(prvih sto grama – pamćenje sigurno, zdravog razuma jok; drugih sto grama – zdravog razuma na pretek, pamćenje iščezlo). … koktel „Pasja utroba“ … muzika sfera … borba za oslobođenje čovečanstva (pivo, šampon „Sadko-bogati gost“, losion protiv peruti, sredstvo protiv znojenja nogu, sredstvo za uništavanje sitne gamadi) … Već posle dva pehara… čovek postaje toliko oduhovljen… da mu možete pljuvati u njušku a da on ništa ne kaže …

Ako je neko pomislio… Do sad nigdje antonimizma. To je duhovna vrijednost nakon smućkanog i ispijenog, progutanog-komunizam=staljinizam=totalitarizam.