Mnogi kritikuju dr Kostića. Neki, besni, svačim ga gađaju da bi ga nečim potrefili. Takvi kritičari demantuju sebe. Drugi, razočarani, sećaju se nade koju je pobudio novi predsednik Akademije pre tri godine.

Lako je solidarisati se sa dr Kostićem kad ga napadaju pakosnici. Ipak, on nije samo žrtva. Zaslužuje zamerke.

Doktor Kostić koristi latinske izreke u intervjuima. Ponekad to čini umesno. Ponekad, međutim, latinski mu služi da bi zadivio publiku. Erudita sigurno zna da u grčkoj tragičnoj drami karakter određuje sudbinu: moćnik zaslepljen samoljubljem propada. Oholost biva kažnjena.

Mislim da je dr Kostić odavno navikao da bude priznat za najboljeg u svome okruženju. Kao javni intelektualac, međutim, on deluje u širem društvu, koje manje poznaje. Ljudi slični njemu već decenijama emigriraju, dok mnogi koji su ostali ovde usvajaju ton i manir botova. Doktor Kostić je hteo da provetri, pa izazvao oluju. Toleriše superlativnu hvalu od urednika Informera! Junak grčke tragedije oglušio se o društvene norme ili volju bogova. Zato strada.

Mada dr Kostić uvek naglašava da govori kao pojedinac, sada upotrebljava Akademiju kao štit od kritike. Na portalu se pojavio njegov veliki portret sa tri pisma ne samo poštovanja već divljenja. Medicinari ističu njegova poznanstva u svetu i nastupe na konferencijama. Te zasluge, međutim, lako se stiču putovanjima i posetama. Doktor Kostić, kao i velika većina naših akademika, ima domaće počasti. Njegova biografija ne pominje iole trajnu inostranu službu na značajnom položaju, a kamoli inostranu nagradu.

Samoljublje se leči blagovremenim izlaskom iz domaće zavetrine na svetsku vetrometinu. Tamo aspirantu kažu, doduše ne na latinskom: „His Rhodus, hic salta.“ Ko uspe, razvije se u saradnji i utakmici sa boljima od sebe.

Doktor Kostić se zalagao za znatnije povećanje članstva Akademije. Izbor dobrog ali manjeg broja kandidata on egocentrično smatra prkosom njemu lično. Zato je podneo ostavku. Mislim da su članovi glasali za kandidate, ne protiv dr Kostića. Bilo da se ostavka prihvati ili, verovatnije, odbije, rasprave i podele ometaće rad Akademije i škoditi njoj i društvu.