Prvo sam pomislila da je tvorac neslavnog naslova novinarka potpisana na kraju, međutim, sam doktor, zvezda popularne psihologije, nekoliko puta u svojim odgovorima na pitanja, toliko inače istrošena da im više ni elektronski prostor ne bi trebalo davati, verbalizuje ovu ideju: jaka žena je (muškarcima) naporna.

Zanimljive su mi dve stvari: doktorov profesionalni i medijski status, a zatim i njegova leksička (ne)higijena (i konceptualna, jer jedno ne ide bez drugog).

U nekom od njegovih intervjua pročitala sam ono što svi znamo: psihijatri su samo ljudi, ne treba im dodeljivati moć koju nemaju, a to je da mogu proniknuti u sve tajne psihe. Naravno, oni greše profesionalno na mnogim nivoima. Prepišu pogrešan lek, projektuju, tračare pacijente, spavaju s njima itd. Jasno, ne svi.

Dalje, dr Milivojević piše za narod, ali je i predavač. Što se naroda tiče, on svašta čita. A što se učenika (u najširem smislu) tiče, i oni razne moraju da slušaju.

To znači, kad neka zvezda zasija na medijskom ili naučnom (ili kvazinaučnom) nebu, obavezna je provera – Gugl sken: šta piše, kako piše, kako misli…

Dolazimo do druge stavke: jezička/konceptualna analiza.

Dakle, doktore, šta u vašem leksičkom univerzumu znači „jako“, šta „slabo“, šta „naporno“? I kakva su to kvalifikativna ukrštanja? Jaka je jednako naporna, a u daljem tekstu i dosadna. Koje vas to komponente celokupnog deskriptivnog i asocijativnog značenja prideva „jaka“ u susretu sa imenicom „žena“ dovode do „naporna“? I šta se prema vašem mišljenju dešava u susretu istog prideva i imenice „muškarac“? Da li je jak muškarac jednako naporan?

Za nekoga slab muškarac je onaj koji ne zarađuje mnogo, onaj koji se kloni tuče, onaj sa sumnjivom erektivnom funkcijom… Za mene je slab muškarac onaj koji je, opterećen iskrivljenim slikama o sebi, nemoćan da se sagleda u realnosti, takođe da pokuša da sagleda/razume drugog. Isto to u mom poimanju navedenih kvalifikacija jeste slaba žena.

Citiram rečenicu iz intervjua. „Takve žene, bez obzira na svoje ljudske osobine, često imaju neku svoju romantičnu predstavu o tome da će ih on držati za ručicu, voditi, zabavljati…“ Proverite, doktore, tekst pre nego što ode u štampu… Šta znači: „bez obzira na svoje ljudske osobine…“? Žene (takve žene, da budem precizna) koje verovatno nisu ljudi ali imaju ljudske osobine imaju i, gle čuda, romantične predstave… Znate li vi nekog sa ljudskim osobinama ko ih nema?