Spajanje staža 1

Izvinjavam se što Vam se lično obraćam, ali kome god sam se do sada obraćao sa mojim problemom, nije mogao da mi pomogne.

Ja nikako ne mogu da ostvarim pravo na svoju zasluženu penziju, uvaženi Ministre!

A navodni problem je u tome što nemam dovoljno godina radnog staža.

Taj problem je nastao kad su me suspendovali, a zatim i otpustili iz policije u kojoj sam godinama radio.

Bez obzira što u policiji postoji beneficirani radni staž, ipak nisam imao dovoljno godina za punu penziju.

Međutim, ja sam Penzionom fondu uredno priložio sasvim uverljive dokaze da sam bio radno angažovan i posle otkaza u policiji, čak i u vreme suspenzije na poslu, da ne kažem da sam dugo radio paralelno dva posla.

Ali ja sam glatko odbijen, gospodine ministre!

Bez obzira što sam priložio pismenu garanciju da ću po potrebi uplatiti sve zaostale poreze i doprinose, i to duplo!

Odgovorili su mi da je moja dokumentacija neupotrebljiva, a i da nisu u praksi do sada imali takav slučaj!

Evo, ja Vama lično šaljem moju celokupnu dokumentaciju, iz koje se jasno vidi da su me čak dva svedoka-saradnika naveli kao stalno angažovanog u njihovoj ekipi, a lično šef mafije u svom službenom iskazu prilikom hapšenja, kada je nabrajao svoje saradnike, naveo je istina samo moje inicijale, P. D. ali nema ko drugi da bude P. D. nego ja, Petrović Dragiša.

Zato Vas iskreno molim, poštovani ministre, da pogledate moju priloženu dokumentaciju i uvažite moju molbu.

Ako bi mi priznali radni staž u mafiji i spojili sa radnim stažom u policiji, najzad bih mogao da ostvarim pravo na svoju pošteno zasluženu penziju!

Unapred hvala

Petrović Dragiša, P. D.