Rastibuđilizovane klejbezable 1

Srpska opozicija je 2.926 dana u stalnom zasedanju. Svih 679 subjekata srpske opozicione scene u fazi je priprema za konačan obračun sa ovim autokratskim i regresivnim režimom. Danonoćno se razmatraju svi aspekti multiopcionalnih modela za rušenje stubova-nosača tog režima. Problemu se prilazi temeljno, sa pomno osmišljenom strategijom, teorijski i praktično, s taktičkim finesama i operativnim frontom.

STRATEGIJA

Već dugo se vodi rasprava oko toga u kom pravcu treba usmeriti opravdano nezadovoljstvo opozicionog korpusa postojećim stanjem i svojom ulogom u stanju. Posle bezbroj platformi, predloga, pozdrava i želja, iskristalisala su se dva stava:

a) građanski blok predlaže da režim tužimo direktno na Pisarnici EU i to boldom;

b) patriotski blok je protiv bolda a za ćirilicu i da tužbu uputimo nekom domaćem autoritetu, Upravi vodovoda na primer. Ili Simi Spasiću;

Šta predati Pisarnici? Šta domaćem autoritetu? Isto ili slično? Bold ili ćirilica?

Razvila se živa diskusija: da li to da bude predstavka, žalba, molba, prohtev, zahtev, zapomaganje, vapaj, ili protest i, ako je protest, da li to da bude oštar protest ili da ga tupimo.

Oko ovog poslednjeg rasprava još traje.

TAKTIKA

I način na koji treba da komuniciramo sa zvaničnicima EU i domaćim autoritetima izazvao je prilično neslaganja i inicirao mnoga konstruktivna sučeljavanja mišljenja.

Bogoradanje ili kukumavčenje? Da se nariče ili samo cmizdri? Jeca ili kenjka? Cvili ili grca? Lelek ili Bolek?

Opozicione formacije okupljene na patriotskom polu zalagale su se za organizovanje litija i molebana pred Pisarnicom EU kao i ispred punktova za vakcinaciju zapadnim cepivima, a ne mali deo opozicije bio je za to da se zamezi.

FRONT

Najviše nedoumica i sporenja bilo je oko praktičnih implikacija bespoštednog zasedanja i mogućih operativnih varijabli. Nekadašnja Udružena demokratska opozicija (UDO) u međuvremenu je učvršćena sa dve Demokratske stranke te se ista sada može s ponosom nazvati UDDO. Imajući ovu činjenicu u vidu, postavlja se logično pitanje: Da li je sada nužno ispravljati front otpora prema ovom nenarodnom i apsolutustičkom režimu ili ga dodatno iskriviti?

Krivi UDDO?