Izabran kandidat sa neuporedivo lošijim kvalifikacijama 1

Pored izabrane kandidatkinje na konkurs se prijavila i Nevena Tomić, aktuelna zamenica direktora, inače, doktorka bibliotekarstva, koja već 15 godina radi u DKSG-u, od čega 12 na mestu rukovodioca Biblioteke.

Tim povodom zaposleni u DKSG obratili su se saopštenjem u kome ističu da Upravni odbor nije doneo ispravnu odluku o predlogu kandidata za izbor direktora, niti da je prilikom odlučivanja poštovana zakonska procedura. Kako kažu, iako pravno gledano ne mogu davati mišljenje o izboru direktora, u ovom slučaju smatraju da ih odgovornost prema ustanovi i društvu ipak na to obavezuje, jer Dom kulture „Studentski grad“ predstavlja suviše važan segment kulture i prosvete.

„Na javnom konkursu za direktora Doma kulture ‘Studentski grad’ prijavila su se dva kandidata. Uvidom u konkursne prijave kandidata, a pre svega plan razvoja ustanove koje su bili dužni da prilože, Upravni odbor je većinom glasova doneo odluku da za direktora predloži kandidata sa neuporedivo lošijim kvalifikacijama. Ukazujemo i na to da Konkursna komisija nije Upravnom odboru dostavila listu kandidata sa mišljenjem o svakom kandidatu, što je bila dužna da uradi“, navodi se u saopštenju.

Oštećena Nevena Tomić smatra da su se prilikom izbora novog direktora dogodile dve nepravilnosti. Prva je, kako kaže, to što su njene kvalifikacije, iskustvo i plan rada za ustanovu u kojoj posluje već 15 godina bili potpuno zanemareni, a druga to što je konkursna procedura direktno prekršena.

– Prilikom otvaranja prijava, ustanovljeno je da fale neke dokumenta, poput državljanstva Dušice Marković, koji je ona kasnije donela. Takođe, menjani su i zapisnici – napominje Tomić. Razlog za ovakvu odluku Upravnog odbora, kako kaže, može samo da pretpostavi.

– Ne znam, zaista, šta bi mogao da bude razlog. Sumnjam da je reč o partijskom zapošljavanju – ističe Tomić. Kako Danas nezvanično saznaje, članovi Upravnog odbora na sastancima nisu mnogo diskutovali o vidnoj razlici u kvalifikacijama dve kandidatkinje, a oni koji su glasali za Dušicu Marković istakli su da smatraju da direktor treba da bude neko ko nije iz kuće.

Nevena Tomić napominje da će se žaliti ako odluka Upravnog odbora, koja se trenutno nalazi u Ministarstvu prosvete, dođe do Vlade Srbije na usvajanje. Zaposleni su se već obratili osnivaču ustanove DKSG Vladi Republike Srbije, kao i resornom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerzitetu u Beogradu i do danas nisu dobili mišljenje.

„Dom kulture ‘Studentski grad’ predstavlja suviše važan segment kulture i prosvete ove zemlje da bismo se nesavesno odnosili prema njemu – a ovakav odnos prema izboru direktora ustanove upravo o takvoj nesavesnosti svedoči. Zato kolektiv Doma kulture moli Vladu Srbije da dobro razmotri predlog Upravnog odbora“, navodi se u njihovom saopštenju.

Pripajanje SKC-u

DKSG je ranije ove godine bio u centru pažnje povodom inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o pripajanju te ustanove Studentskom kulturnom centru. I UO DKSG-a odbacio je tu inicijativu, koja je izazvala burne reakcije u stručnoj i najširoj javnosti. Predstavnici DKSG-a pokrenuli su u međuvremenu inicijativu da osnivačka prava te ustanove budu vraćena na Univerzitet u Beogradu sa koga su 1993. godine i preneta na Vladu Srbije.