Izložba je posvećena nedavno ponovo otkrivenom Rečniku tehnologije kao suštinskom stvaralačkom obeležju tranzicionog perioda 1979–1982. Rečnik tehnologije objavljen maja 1981. okrenut je razmatranju globalne tehnološke civilizacije, kao i utopijskog karaktera Jugoslavije

U celini je ispisan rukom, a njegovi autori bili su nepoznati. U januaru 1982. tajna radna grupa iznela je na političkim forumima optužbe protiv Rečnika tehnologije koje su dovele do ostrašćenih medijskih napada i ostrakizma Rečnika koji je od tada do danas kažnjen zabranom sećanja i uvijen u veo zaborava.

Rečnika tehnologije kao skriveno jezgro jugoslovenske utopije, koji je kroz kritiku tehnologije privida, spojio je premodernu i postmodernu kulturu. Iz njega je danas proizašao pravilni Heptadekagon kao simbol novog akademskog standarda. NJegov cilj je podizanje svesti o preuzimanju vlasti veštačke inteligencije i virtuelnog sveta nad životom.

Izložba je rezultat je autorskoga rada kolektiva Heptadekagon koga čine: Aleksandar Petrović, Aleksandra P. Stevanović, Dimitrije Vujadinović, Dejan Vukelić, Dragan Bulatović, Milan Popadić.

Na izložbi će uz stranice Rečnika tehnologije biti predstavljene i multimedijske i multigeneracijske reakcije na njegov nastanak i nestanak, kao i raznovrstan tribinski program, premijere dokumentarnih emisija, autorska vođenja i radionice.

Izložbu otvara dr Tatjana Paunesku profesor na Univerzitetu Nortvest iz Čikaga, a počinje koncertom na čembalu Svetlane Stojanović Kutlača pod nazivom Heptadekagon – Rečnik tehnologije od Pitagore do Baha.