Novac i država - sačuvana priča 1Foto: Bojan Cvejić

U Narodnom muzeju ističu da je reč o zbirci „izuzetne istorijske, naučne i umetničke vrednosti, koja kao celina pruža sliku razvoja srpske srednjovekovne države od sredine 13. do sredine 15. veka, njenog društvenog, kulturnog i privrednog uspona, kao i monetarne politike i kovanja novca njenih vladara“.

„Poluvekovni period znalačkog i sistematskog sakupljanja doprineo je formiranju retko celovite privatne kolekcije, koja je zahvaljujući izuzetnom otkupu, izložbom „Novac i država – sačuvana priča“ postala dostupna javnosti, nudeći joj uvid u razvoj novčarstva srednjovekovne Srbije. Među odlično očuvanim monetama posebno se ističu rariteti: trahej kralja Radoslava sa predstavom Bogorodice, emisije dinara kraljeva Dragutina i Milutina sa prikazom kralja na prestolu, kraljeva Vladislava i Dušana sa predstavom šlema. Među brojnim emisijama carskog novca primer izuzetne retkosti i zavidne očuvanosti je Dušanov dinar sa aversnim prikazom carevog lika odnosno njegovim monogramom na reversu. Iz perioda koji je nastupio posle raspada Srpskog carstva, izdvajaju se za sada unikatni dinari sa predstavom kralja Marka na konju i Đurđa Prvog Balšića sa šlemom i vučjom glavom. Među najznačajnijim primercima kolekcije izdvajaju se izuzetno retki dinari poslednjeg srpskog despota Lazara Brankovića, ujedno i poslednje emisije srpske srednjovekovne države“, objašnjavaju u Narodnom muzeju.

Vlasnik otkupljene zbirke insistirao je na anonimnosti, a autorka izložbe u u Maloj galeriji Narodnog muzeja je muzejska savetnica Vesna Radić.