Prvi projekat saradnje između ovih gradova u okviru projekta Evropske prestonice kulture otvara mogućnost da novosadski autori predstave kratke igrane filmove na međunarodnom filmskom festivalu Sineatikon i na taj način novosadski film postane sastavni deo programa Pafos 2017 – Evropska prestonica kulture. Selekciju filmova koji će se predstaviti na Pafosu je izvršio Đorđe Kaćanski, istaknuti filmski stručnjak i poznavalac novosadske filmske scene. Kako sam ističe u obrazloženju selekcije, prilikom izbora se pošlo od činjenice da „nije teško razlučiti šta je istinski most između između svih epoha, vera i nacija, a to je ljubav“.

U utorak, 5. septembra će na Sineatikon festivalu biti emitovana tri filma – „Lasta“, reditelja Milana Belegišanina, „Fenomen tvrđava“, reditelja Dragana Stojmenovića i Antala Silarda i „Otvoreni grad“, ostvarenje grupe mladih novosadskih autora pod mentorstvom Nene Tot Redžić. Osim navedenih filmova, predstavnici projekta Novi Sad 2021 će, tokom devedesetominutnog programa, predstaviti i kulturne potencijale našeg grada i prilike za saradnju.

Istovremeno, biće organizovani zajednički sastanci tima usmereni ka podizanju kapaciteta projekta Novi Sad 2021. Takođe će biti organizovan i trodnevni trening o volonterizmu u svetlu pripreme izrade volonterske platforme grada Novog Sada sa ciljem da omogući sistematičan i efikasan pristup volonterizmu koji je veoma značajan segment projekta Evropske prestonice kulture. Ovo će omogućiti razvoj kapaciteta članova tima, koji će imati priliku da, na konkretnom primeru organizacije međunarodnog filmskog festivala, ostavri uvid u volonterski sistem jedne Evropske prestonice kulture i tako se bolje pripreme za predstojeće pripremne aktivnosti.

Podsetimo, Fondacija Novi Sad 2021 je započela implementaciju niza strateških mera usmerenih ka podsticanju internacionalizacije kulturne saradnje u našem gradu. Projekat Evropske prestonice kulture otvara nove mogućnosti podsticanja kulturne saradnje novosadske kulturne scene sa svim zemljama i gradovima na evropskom kontinentu. Na taj način se podstiče internacionalizacija kulturne scene grada, razvijaju nove prijateljske veze i novi dijalog. Ovo posebno podrazumeva razvoj novih kulturnih veza sa gradovima sa kojima ne postoji ili postoji veoma ograničena kulturna razmena.