Akcija „Negujmo srpski jezik“ Ministarstva kulture i informisanja nastavlja se u dva nova programska oblika.

Takođe, tokom februara u najvećim gradskim centrima naše zemlje održaće se „Karavan kulture govora“, koji će, uz druge stručne saradnike, voditi Arno Gujon, i do sada osvedočeni saradnik akcije „Negujmo srpski jezik“.

Akcija „Negujmo srpski jezik“, koja se bavi negovanjem i zaštitom srpskog jezika, pisma, opšte jezičke kulture i pismenosti, organizovana je u aprilu 2015. godine na nivou grada Beograda, uz učešće Sekretarijata za kulturu, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Biblioteke grada Beograda.

Formiranjem Posebnog odbora u oktobru 2016. godine akcija je proširena na republički nivo, uz učešće Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i RTS-a.

Povezani tekstovi