Pejzaži po uzoru na slikarske 1

Kolekcija „DZ BANK Kunstsammlung“ predstavlja fotografiju pejzaža u širokom luku od jednostavne slike prirode do eksperimentalnih formi koje prekoračuju konvencije. Sa pogledom na snimke iz poslednjih pet decenija postaće jasno da je svet duboko zašao u digitalnu epohu. Bilo da su analogne ili nastale na bazi kompjutera, fotografije pejzaža su uvek izrazi društvenih debata i političkih diskursa koji su na ovoj izložbi stavljeni pod lupu. Debate o antropocentričnom faktoru – čoveku, kao suvislom faktoru u prirodi i akteru geoloških i atmosferskih promena, bile su podsticaj za tematizaciju odnosa čoveka i prirode. Šta reprezentuje pejzaže danas u našem globalizovanom i digitalizovanom svetu? Kojim filosofskim, ekološkim i ekonomskim smislom su te reprezentacije ispunjene? I kako izgleda (trans-)kulturni, (trans-)istorijski, geopolitički i hegemonijalni poredak u našoj percepciji prirode i pejzaža?

Naslov izložbe je neologizam: LAND__SCOPE koji je izveden iz engleskog „landscape“ (krajolik, pejzaž) i starogrčkog pojma „scopein“ (gledati, posmatrati). U fokusu su idealni pejzaži komponovani po analogiji sa modelima slikarskih uzora u posmatarnju prirode. Takvi kanonizovani sižei određuju istoriju umetnosti i estetske i moralne diskurse koji slikarstvo pejzaža determinišu još iz vremena renesanse. Ova izložba sabira preko 130 umetničkih fotografija nastalih između 1972. i 2018. Na njoj su predstavljena dela fotografa-umetnika kao što su: Lucinda Devlin, William Eggleston, Jochen Gerz, Beate Guutschow, Raphael Hefti, Dan Holdsworth, Carsten Hooller, Roni Horn, Axel Hutte, Magdalena Jetelova’, Sven Johne, Peter Keetman, Robert Longo, Richard Mosse, Heinrich Riebesehl, Thomas Ruff, Adrian Sauer, Stephen Shore, Hiroshi Sugimoto, Anna Vogel. Uz ovu izložbu je objavljen i katalog na 160 stranica sa tekstovima i objašnjenjima. Priređivači izložbe su: Ulrich Pohlmann, Christina Leber, Katharina Zimmermann, Erec Gellautz.