Foto: PIxabay/ LubosHouska

Tom prilikom je predstavljena digitalna kradusorsing platforma Narodni registar digitalnih objekata Srbije (NRDO). Ova modularna platforma omogućava unos određenih, po tipu unapred definisanih skupova digitalnih objekata sa metapodacima za koje je procenjeno da postoji najveće interesovanje relevantnih korisničkih grupa.

Zainteresovanim posetiocima skupa ovom prilikom je ukazano na značaj kraudsorsing modela putem kojeg institucije obezbeđuju masovno učešće volontera, kao i kritično nedostajuću digitalnu infrastrukturu u javnom domenu.

Ova platforma predstavlja virtuelno mesto na kome zainteresovane strane, korisnici, bibliotekari, istraživači, studenti mogu uneti podatke o digitalizovanim objektima i kolekcijama i pretražiti unete sadržaje. Uneti podaci o digitalnim objektima se akumuliraju u bazu podataka i stavljaju na raspolaganje za dalje korišćenje u otvorenom pristupu. Na ovaj način, uz pomoć korinsika, ostvaruje se zadatak objedinjavanja informacija o digitalizovanim objektima i kolekcijama u bibliotekama Srbije, što znatno štedi vreme korisnicima platforme jer su informacije na jednom mestu. Primena kraudsorsing modela obezbeđuje da relevantni objekti za kojima postoji realna potreba budu prvi uneti u Narodni registar.

Svi zainteresovani mogu doprineti izradi registra digitalnih objekata u otvorenom pristupu kao i koristiti njegov sadržaj na adresi veb stranici Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ http:// unilib.rs. Jednostavnom registracijom na platoformi volonteri stiču pravo unosa materijala u bazu prema sopstvenim potrebama, a kontrola unetih materijala zasnovana je na posebno razijenoj metodi, koja omogućava potreban nivo kvaliteta materijala i kotroli koju vrše bibliotekari ove dve ustanove.

Povezani tekstovi