ULUS: Izložba slika i skulptura Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića 1Foto: plakat

Zajednička izložba Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića pod nazivom “Najbolji od svih mogućih svetova”, biće postavljena u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije od utorka, 19. maja, a svečano otvaranje je u petak, 22. maja u 19 časova.


Izložba Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića, prilika je da se na jednom mestu sagleda recentna produkcija ova dva mlada stvaraoca.

Predstavljene slike i skulpture, apstraktne su orijentacije i čine izložbenu celinu simboličkog naziva “Najbolji od svih mogućih svetova”.

Prema rečima umetnika, njihovi radovi pozivaju posmatrače da napuste poznato tlo i zakorače u svet fantazija, oblika i boja, u kome vladaju čista svetlost i apsolutna tama.

ULUS: Izložba slika i skulptura Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića 2
Foto:Promo

U konceptu izložbe, Vuk Vučković i Petar Sibinović navode: ”’Kosmičke Predele’ Vuk Vučković stvara u periodu misaonog opuštanja i podsvesne igre.

Oni su konstantan deo njegovog umetničkog procesa i predstavljaju eksperiment upotrebe boja i slikarskih tehnika. Odsustvo detalja i forme posmatrača stavlja u poziciju da delo doživi otvorenog uma i prida mu značenje po sopstvenom senzibilitetu.

Serija je započeta 2010. godine i za sada broji vise od 60 slika različitog formata. Temu kosmosmičkog predela umetnik uvodi s namerom da nas podseti da smo i mi deo te celine, iako je često u našoj svesti kosmos shvaćen kao nama nepoznat, dalek i nepristupačan prostor. U nazivu serije nudi se jedan od mnogobrojnih ključeva za tumačenje i razmišljanje o radovima.

Činjenica da radovi postoje u materijalnom svetu ove radove čini delom kosmosa.

Posmatraču ostaje otvorena tema za razmišljanje jesu li ti predeli samo plod sveta ideja ili čovek poseduje sposobnost da u podsvesti spozna predele koje fizički nikad nije posetio.

ULUS: Izložba slika i skulptura Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića 3
Foto:promo

Pеtаr Sibinоvić istrаžuје еlеmеntаrnе prоcеsе u prirоdi kао i izglеd rаzličitih mаtеriјаlа pоd mikrоskоpоm.

Оvе аpstrаktnе prеdstаvе kоје u istо vrеmе јеsu i аpsоlutnа rеаlnоst i vаn јаsnоg kоntеkstа prеzеntаciје nеmајu nikаkvu prеdstаvlјаčku snаgu оsim аkо prеdstаvlјајu sаmе sеbе, pоstајu sаmоm оvоm činjеnicоm prаznо mеstо zа prојеkciјu svih оnih sаdržаја kоје iskustvоm nismо vizuеlizоvаli.

аkо оvа čudnа istоvrеmеnа kоmbinаciје rеаlnоg i аpstrаktnоg pоstаје zа svаkоg pоsmаtrаčа pоnаоsоb lаborаtоriја rеflеktuјućih psihоlоških sаdržаја.

U svеtu u kоmе svе štо pоstојi mоrа imаti оblik, а sаmim tim i znаčеnjе, аpstrаknоst prikаzа оmоgućаvа upisivаnjе i čitаnjе uvеk i iznоvа, а јеdini prеduslоv оstаје sаmа vitаlnоst fоrmе kоја svеdоči o sоčnоsti živоtа i svеtа, i mаgnеtski nаs privlаči sоpstvеnim оblikоm.“

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.