Foto: Beogradska filharmonija

Da li vazduh može da se čuje, Beogradska filharmonija će pokazati kroz dela Mendelsona, Veberna, Čajkovskog, a zajedno sa Antje Vajthas u Bramsovom violinskom koncertu.

Na sasvim različite načine, vazduh je prikazan u bajkovitom “Snu letnje noći” Mendelsona, koloritnom “Na letnjem vetru” Veberna i strasnoj “Buri” Čajkovskog. Danijel Rajskin, čest gost Beogradske filharmonije, od sezone 17/18 je na poziciji stalnog gostujućeg dirigenta. Smatra da je od svih elemenata koji čine prirodu, vazduh najteže muzički prikazati:

“Izvodimo divno balansiran i vešto kreiran program sa specifičnom temom. Pored kompozicija koje imaju vazduh kao povezujuću nit, izvodimo i Bramsov koncert za violinu uz fantastičnu Antje Vajthas, pravu predstavnicu nemačke muzičke tradicije. Ovo delo karakteriše čuveni solo za obou u drugom stavu, gde će oboista Beogradske filharmonije morati puno vazduha da udahne da bi ga izveo”, kaže Danijel Rajskin.

Bramsov koncert je svojevremeno opisan kao neodsvirljiv, a zbog težine solističke deonice nazivan koncertom “protiv” violine. Okarakterisana kao jedna od najvećih violinistkinja našeg doba, Antje Vajthas će svojom muzičkom ličnošću i tehničkim majstorstvom ovo delo prikazati u punom sjaju.