Prema ovoj viziji, Zemlja je doživela potpunu katastrofu i jedina odbrana od nastupajućeg uništenja jeste beg odabrane grupe ljudi na ogromnom svemirskom brodu koji je u tu svrhu i napravljen. Prošli su vekovi i Zemlja je za nove naraštaje samo daleka priča, gotovo mit. Na putu im se pojavljuje planeta pogodna za život, ali nastanjena negostoljubivim stvorovima…

Ivan Lutz (1978) je profesor fizike po vokaciji i kosmopolita po uverenjima. Kako sam kaže, piše otkad zna za sebe, a tek odnedavno šalje tekstove po belom svetu. Nekoliko njegovih kratkih priča objavljeno je u SF časopisima u Hrvatskoj u poslednjih godinu dana. Napisao je četiri romana i trenutno radi na petom. „Zovite ju Zemlja“ njegov je prvi objavljeni roman.