Pošto u uvodnom delu uspostavi kriterijume po kojima će birati tehnologije koje pored svoje neposredne oblasti primene utiču (šire svoj diskurs) i na druge oblike savremenog života, autor detaljno razrađuje istoriju razvoja i pojavne oblike tehnologija za koje smatra da su najuticajnije u današnjem društvu (genetika i bioinženjering, fotonika i digitalna tehnologija) da bi zatim ukazao na najbitnije vidove i načine delovanja tih tehnologija na ključne aspekte našeg društva kao i na neizbežna etička pitanja koja taj uticaj neminovno pokreće.

Imajući u vidu da živimo u visoko tehnološki razvijenom svetu u kome nauka svojim prodorima stalno otvara nove puteve razvoja ljudskog društva, izuzetno je važno da budemo svesni načina na koji nove tehnologije utiču na nas, čime nam poboljšavaju a čime nam ugrožavaju našu svakodnevicu.

Da bi se na odgovarajući način snašli u svetu u kome živimo neophodno je razumeti ga, a jedan od najvažnijih koraka ka tom razumevanju je sticanje neophodnih znanja o svim ključnim elementima koji taj svet oblikuju. Ova knjiga upravo pokušava da da svoj doprinos tom procesu saznanja i razumevanja sveta.

Za knjigu „Diskurs novih tehnologija“ autoru je nedavno dodeljena nagrada „Svetske organizacije za intelektualnu svojinu“ u kategoriji monografskih dela u oblasti društveno humanističkih nauka („WIPO Medal for Creativity“).