Izražajna metafora odnosa vlasti i naroda 1

Radnja ove drame, u podnaslovu određene kao drama o obnovi i izgradnji, dešava se u crnogorskom planinskom selu, u posleratnoj Jugoslaviji. Zaplet gradi odluka vlasti da se pobiju sve koze, jer su one viđene kao štetočine na putu industrijalizacije zemlje, odnosno razvoja drvne industrije.

Običan svet želi da sačuva koze od kojih živi u surovim planinskim područjima, ali se ta želja sukobljava sa nepokolebljivom odlukom Partije koja velike ideološke vizije i megalomanske projekte koji treba da promene i klimu i geografiju tih planinskih predela pretpostavlja realnom životu ljudi.

To dovodi do velikih lomova u ljudima i uvodi ih u međusobne sukobe, sumnjičenja ili bolna pristajanja na pokornost vlastima. Polazeći od ovih događaja, inspirisanih stvarnim događajima koji dokazuju da stvarnost zna da bude apsurdnija od fikcije, Vida Ognjenović plete višeslojnu dramu tragikomičnih značenja.

Pozorišna kritičarka Ana Tasić u pogovoru naglašava da je Kozocid “lucidna pripovest koja ima brojne slojeve, komiku i tragiku, domišljatost i apsurd, farsičnost i gorčinu spoznaju stvarnosti“… Dramu Kozocid Vida Ognjenović je postavila na sceni Gradskog pozorišta u Podgorici. Predstava je u međuvremenu prikazana na više festivala, a na Sterijinom pozorju dobila je tri nagrade kritike i nagradu publike. Kozocid je na Sterijinom pozorju dobio Sterijinu nagradu za najbolji dramski tekst.