Od "Čarobnog brega" do "Groznice materije" 1

U okviru svog godišnjeg zasedanja 2019. godine Tomas Man društvo Cirih je iz aktuelnog povoda bilo posvećeno Čarobnom bregu.

Pozorište u Cirihu je te godine insceniralo komad Velika razdraženost prema motivima Čarobnog brega u režiji Karin Henkel. Dramaturškinja Viola Haselberg je na zasedanju Društva iznela svoje teze o nastanku komada.

Diskusija, koju je vodila i moderirala Ursula Amrajn, razvila se u živu izmenu mišljenja sa publikom.

Predavanje kojim je otpočelo ovogodišnje zasedanje – objavljeno je u godišnjaku 33 (2020).

Reč je o Čarobnom bregu kao epohalnom romanu koji svet osvetljava iz dvostruke perspektive, pre i nakon Velikog rata.

Nemačko Tomas Man društvo je u okviru svog jesenjeg zasedanja tematizovalo odnos Tomasa i Hajnriha Mana prema kinu/bioskopu i filmskim interpretacijama njihovih dela.

O medijumu filma je, iz perspektive Tomasa Mana, reč o ambivalentnoj fascinaciji kao raskoraku između željene životne blizine i prezrenog iluzionizma.

Još 1920-ih godina obojica braće su mogli da dožive filmske adaptacije svojih literarnih dela.

Filmska karijera Manovih dela je cvetala posle njihove smrti u kontekstu kulturnog i istorijskog preobražaja diskursa nemačkog društva u Zapadnoj i Istočnoj Nemačkoj kroz mnogobrojne filmove po motivima njihovih dela.

Svi ti prilozi su pročitani na zasedanju Tomas Man društa u Libeku, od 20. do 22. septembra, a objavljeni su u godišnjaku 33. Posebnu seriju čine tzv. Thomas Man Lectures der ETH Zürich. Ovde valja istaći treće predavanje koje je održao Ridiger Gerner iz Londona.

On ne posmatra Tomasa Mana samo u medijumu svoga vremena, tonskog filma, već postulira jedan poseban pogled na vizuelne medijume shodno noveli Okultni doživljaji.

Ovde je reč o korespondenciji još u privatnom posedu o situaciji u egzilu Monike Man.

Američka žurnalistkinja Doroti Tomson i njena saradnja sa Tomasom Manom je predmet jednog priloga.

Pripovetka Zakon tematizuje relaciju Tomasa Mana prema recepciji Bahofenove teorije.

Jedan od priloga je posvećen i Manovom načinu rada i njegovog ophođenja pri čitanju.

Izabrana bibliografija i saopštenja Nemačkog Tomas Man društva i Tomas Man društva Cirih zaokružuju ovaj godišnjak.

Godišnjak 34 (2021) odražava neuobičajenu godinu.

Zbog pandemije korone nije bilo moguće da se u septembru održi godišnje zasedanje Nemačkog Tomas Man društva kao ni Tomas Man društvo Cirih.

Oba društva su iskoristila šansu da godišnjak drugačije koncipiraju.

Nemačko društvo je uzelo kao težište temu Tomas Man i kriza moderne. Andreas Bledorn u uvodnom referatu – Poetika infekcije.

Scenariji zaraze kod Tomasa Mana, ponudio je opsežan uvod u ovu ubikviternu temu.

Hronološki su predstavljena istraživanja o tekstovima moderniteta u Budenbrokovima, Manova kritika ekspresionizma u Razmatranja nepolitičkog ili u pripoveci Gospodar i pas.

Jedna prilog je posvećen Čarobnom bregu odnosno Groznici materije, jedan naredni o Manovoj retorici krize u godinama od 1930. do 1950. Zaključne refleksije odnose se na situaciju krize u pripoveci Prevarena.

Tomas Man drutvo Cirih uzelo je za svoju težišnu temu odnos Tomasa Mana prema svom američkom izdavaču Alfredu A. Knopfu u godini 1938, koje je priredio Džefri Berlin iz dosad neobjavljenih pisama Mana i izdavača.

Riči Robertson iz Oksforda ispitivao je prosvetiteljsko i antiprosvetiteljsko u romanu Čarobni breg.

Na uobičajeni način i ovaj godišnjak zaokružuje izabrana bibliografija 2019-2020, kao i saopštenja dvaju Tomas Man društava.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.