U romanu su prisutni svi ključni elementi Miljasovog narativnog univerzuma: ironija, udvajanje vlastitog ja, usamljenost i konstatacija jedne nepromenljive istine koju nam kao odraz, nepogrešivo, vraća ogledalo u kom posmatramo naše živote, kao odraz i kao neobičnu perspektivu pred kojom ostajemo potpuno zapanjeni.

„Huan Hose Miljas meša istinito i hipotetično, i tako tka jedinstven roman u kojem se prepliću želja za životom i želja za ljubavlju“, zabeležio je, između ostalog, kritičar magazina Rolingstoun.

„Ako postoji neki autor koji istražuje mogućnost da se bude neko drugi, da se izmisli život ili da se stvori fikcija koja bi nam pomogla da podnesemo stvarnost, to je svakako Huan Hose Miljas… Budući da nas je ovaj autor navikao na pitkost svojih romana, u njegovoj priči uživamo od prve stranice“, dodaje Ana Domenek (Blog Relibro).

Konačno, portal Los libros recomiendan određuje ovaj roman kao „savremenu kafkijansku metamorfozu koja se odvija na ulicama Madrida (ili Pekinga?… Svejedno je): može se primeniti na ceo svet, s trešnjom na torti koju oličava onaj hamletovski trenutak u Španskom pozorištu….

Povezani tekstovi