Foto: MSP

U cilju unapređenja zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, Srbija podržava nastavak angažovanja Saveta Evrope na Kosovu i Metohiji, uz puno poštovanje Rezolucije 1244 i statusno neutralnog pristupa, rekao je Dačić.

Uvereni smo, dodao je on, da su aktivnosti Saveta Evrope značajne za efikasnu zaštitu ljudskih i manjinskih prava, vladavine prava i kulturnog nasleđa.

Dačić je rekao i da zvanični Beograd očekuje adekvtanu reakciju povodom napada na direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, koji je bio izložen torturi i ponižavajućem postupanju policije u Kosovskoj Mitrovici.

Dačić je na 128. ministarskoj sednici Saveta Evrope u Elsinoru, u Danskoj, čestitao odlazećem predsedavajućem Komiteta ministara SE, ministru inostranih poslova Danske Andersu Samuelsenu, na uspešnom predsedavanju i poželeo uspeh ministarki inostranih poslova Hrvatske Mariji Pejčinović Burić kao sledećem predsedavajućem.

Pozdravljamo što je Hrvatska za jedan od prioriteta svog predsedavanja Komitetom ministara izabrala zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina i opredeljeni smo da aktivno doprinesemo realizaciji tog cilja, rekao je Dačić.

Srbija pridaje veliki značaj unapređenju i zaštiti prava nacionalnih manjina. Čvrsto smo opredeljeni da, u saradnji sa Savetom Evrope, nastavimo da se angažujemo na tom planu, rekao je on.

Istovremeno, dodao je Dačić, očekujemo da sva prava pripadnika srpske nacionalne manjine u susednim zemljama budu u punoj meri poštovana u skladu sa standardima SE, uključujući i po pitanju prava na korišćenje maternjeg jezika i pisma.

Srbija je opredeljena za aktivno angažovanje u zaštiti standarda i vrednosti Evropske konvencije o ljudskim pravima i podržavamo zaključke iz Izveštaja generalnog sekretara o potrebi jačanja efikasnosti Evropskog suda za ljudska prava u sprovođenju presuda.

Srbija, rekao je Dačić, pridaje veliki značaj zaštiti i unapređenju slobode izražavanja i slobodi medija, koji imaju ključnu ulogu u demokratskim procesima.

Pridajemo veliki značaj i slobodi okupljanja i udruživanja, koje su garantovane ustavom i relevantnim zakonima. U proteklom periodu u našoj zemlji značajna pažnja je posvećena omogućavanju veće uključenosti organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka na svim nivoima, rekao je Dačić.

Na nacionalnom nivou, preduzeto je niz mera u cilju ispunjavanja preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO), koje se odnose na Srbiju, rekao je Dačić i naveo da je osnovan koordinacioni tim za usmeravanje aktivnosti u sprovođenju preporuka iz izveštaja GREKO.