Foto: Beta

„Zakon o socijalnim karaticama će pružiti mogućnost da na transparentan i pravedniji način radimo raspodelu sredstava sa čime će i javnost biti upoznata, kako bi znali da su sredstva dodeljena na najpravičniji način“, rekao je Đoređević novinarima na potpisivanju memoranduma sa 15 lokalnih samouprava učesnica projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe.

Đorđević je rekao i da će pristup informacijama o građanima u vezi sa socijalnim karticama, biti striktno ograničen i da te podatke neće imati ni ministar.

On je najavio i donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu do kraja godine, koji će ranjivim grupama omogućiti da posluju pod privilegovanim uslovima.

Povezani tekstovi