Foto: EPA

On je objasnio da su svakoj zemlji potrebni dobri odnosi sa Rusijom, koje želi i Evropska unija (EU), ali da oni moraju biti zasnovani na međunarodnom pravu.

Kao član Odbora Bundestaga za međunarodne odnose, Fraj je u razgovoru sa grupom novinara iz Srbije rekao je da poštuje istorijske veze Srbije sa Rusijom.

On je, međutim, podsetio da zemlje EU vode zajedničku bezbednosnu i spoljnu politiku i da je potrebno održati taj princip, kako bi se glas Unije jasno čuo u međunarodnim odnosima.

Za Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana postoji jasna perspektiva članstva u EU, istakao je Fraj, ali je napomenuo da je za to potrebno ispuniti pristupne uslove.

U interesu je i EU i Nemačke da se zemlje Zapadnog Balkana integrišu u Uniju i to na temelju Kopenhaških kriterijuma, naglasio je Fraj i priznao da postoji izvestan zamor od proširenja i u samoj Nemačkoj.

On je, međutim, predočio da je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker izašao sa 2025. kao indikativnim datumom, kao i da bi ispunjavanje kriterijuma za prijem dalo mogućnost političarima u Nemačkoj da kod građana lobiraju za prihvatanje Srbije kao nove članice Unije.

Bitno je da se nastavi saradnja unutar EU u pogledu bezbednosne i spoljne politike, kako bismo sačuvali jedan glas, objasnio je Fraj, koji smatra da je usklađivanje sa spoljnom politikom Unije od ključnog značaja.

Fraj je svestan da je kosovsko pitanje veoma teško za Srbiju, kao i činjenjce da nisu ni sve zemlje EU priznale nezavisnost Kosova.

On je, međutim, poručio da EU nema interes da uvozi sukobe I da se rešenje za kosovsko pitanje mora naći pre prijema.

Kao važne oblasti koje će uticati na evropski put Srbije, Fraj je označio pregovaračka poglavlja 23 i 24, o pravosuđu i osnovnim pravima.

Vladavina prava i sloboda izražavanja su neophodni uslovi koje svaka zemlja kandidat mora da ispuni, naglasio je Fraj i zaključio da je to važno, ne samo za građane, već i za privlačenje investicija i ekonomski razvoj.