Izveštaj Evropske komisije: Kosovo treba da opozove takse 1Foto: EPA-EFE/PETRIT PRENAJ

Kosovo treba da opozove takse na uvoz robe iz Srbije i BiH i da uloži dodatne suštinske napore za stvaranje povoljnog okruženja za zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom koji je hitan i ključan za napredak na evropskom putu, kako za Kosovo tako iza Srbiju.

To se navodi u danas objavljenom izveštaju Evropske komisije o Kosovu za 2019. koji je u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta predstavio evropski komesar Johanes Han.

U izveštaju se ocenjuje da odluka o taksama na uvoz iz BiH i Srbije podriva napore za regionalnu saradnju i da poseban izazov i dalje predstavlja situacija na severu Kosova.

EK je ocenila da je je Kosovo napredovalo u sprovođenju nekih ključnih reformi na putu ka EU, posebno vezano za unapređenje pravnog okvira u vladavini prava i javnoj upravi, ali da jedan broj mera i ad hok odluka nije u skladu sa proklamovanim reformskim ciljevima vlade.

Kredibilnost i efikasnost vlasti i dalje je ugrožena preglomaznom vladom i dodatnim povećanjem broja zamenika ministara, a skupština i dalje radi u veoma polarizovanom političkom kontekstu i slabosti u funkcionisanju, što se ogleda se u čestom nedostatku kvoruma zbog čega se zakonodavne aktivnosti odlažu, navela je EK.

U izveštaju se ocenjuje da je zaštita ljudskih i osnovnih prava u skladu sa evropskim standardima na Kosovu uglavnom zagarantovana pravnim okvirom, ali da sprovođenje zakonodavstva o ljudskim pravima često podrivaju neadekvatna finansijska i druga sredstva, posebno na lokalnom nivou, ograničeni politički prioriteti i nedostatak koordinacije.

Postojeći mehanizmi za koordinaciju i sprovođenje ljudskih prava su neefikasni i u velikoj merei zavise od stranh donatora, dodaje se.

EK u izveštaju navodi da je na Kosovu potrebno učiniti više kako bi se efikanso garantovala prava pripadnika manjina, uključujući Rome i Aškalije i raseljene osobe, kako bi se osigurala ravnopravnost polova u praksi, uspostavio integrisani sistem zaštite dece i unapredila zaštita kulturne baštine.

Po slobodi izražavanja, predviđenoj ustavom, Kosovo je u izvesnoj meri pripremljeno, navodi se u izveštaju i dodaje da na Kosovu postiji pluralističko i živo medijsko okruženje, institucije reaguju na pretnje i napade na novinare kojih je sve manje, dok je potrebno usvojiti održivo rešenje za finansiranje javnog emitera koji je i dalje podložan političkim uticajima i pritscima.

U izveštaju se među političkim kriterijumima govori i o reformi javne uprave i pravosudnom sistemu za koji se ocenjuje da je u ranoj fazi.

Napredak je ostvaren u borbi protiv terorizma, a kosovske vlasti treba da budu efikasnije u borbi protiv pranja novca uključujući i usvajanjem relevantnih zakona u skladu sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim standardima, konstatuje EK.

Po ekonomskim kriterijumima EK ocenjuje da je Kosovo „u ranoj fazi“, ali je ostvaren izvestan napredak u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije.

U ispunjavanju standrada EU Kosovo je pripremljeno u uzvesnoj meri, ali treba da pojača borbu protiv neformalne ekonomije i izbegavanja poreza.

Određen napredak postoji u rešavanju ekoloških pitanja, ali se zaostaje u primeni.

Energetski sektor se i dalje suočava sa ozbiljnim izazovima, uprkos nekom napretku.

Ukupno gledano, Kosovu je potrebno da unapredi svoje administrativne kapacitete i kooridnaciju u svim sektorima kako bi se obezbedila efikasna primena pravne tekovine EU, zaključuje se u izveštaju.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.