Foto: Fonet/TV Fonet

To za Danas poručuje lider PSG Saša Janković, komentarišući nedavne navode lista Politika da je „uhvaćen u sukobu interesa jer nije dobio saglasnost za registrovanje firme za obavljanje konsultantskih poslova“, pozivajući se na „nezvaničnog, ali veoma pouzdanog“ sagovornika iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Janković naglašava da je po isteku mandata zaštitnika građana po prvi put za 25 godina nezaposlen, bez ikakve šanse da u Srbiji nađe posao, jer, kako kaže, i ljudi koji se slučajno očešu o njega na ulici zbog toga imaju problem.

Prema njegovim rečima, ukoliko je tačno da Agencija za borbu protiv korupcije neće da mu da saglasnost da nastavi da radi kao samozaposleni preduzetnik ono za šta se školovao i za šta ga smatraju stručnim širom sveta, to znači da on nema pravo da radi ništa ni u zemlji ni u inostranstvu, bukvalno nigde.

– Da li treba da živim od korupcije, od „tetke u Kanadi“ ili „trećeg čoveka koji prilazi dvojici u kafani“? Da li treba da steknem 24 stana u Bugarskoj, da bih po merilima ove vlasti bio nekorumpiran? Razlozi koje list Politika navodi – zaštita državnih tajni kojima sam pristupao – u potpunosti su smešni; ko još zaključuje ugovor sa nekim i prijavljuje ga državnim organima da bi odavao državne tajne, valjda se to radi bez registrovanog ugovora – pita Janković i objašnjava da, kada bi tvrdnje iznete u Politici bile tačne, niko ko je imao bezbednosni sertifikat ne bi nigde više ikad mogao da radi.

Prema Jankovićevom sudu, sama činjenica da se sada javnost bavi registrovanjem njegove firme, a ne stvarnim pitanjima od značaja za Srbiju, već je delimično ostvarenje cilja ljudi na vlasti. Pritom on dodaje da mu to što zna o metodama rada tajnih službi i njihovih saradnika daje za pravo da to kaže. Upitan da li o tim metodama može da kaže nešto više, Janković odgovara odrično, objasnivši da je to zbog toga što poštuje obavezu čuvanja državnih tajni.

Prema njegovom viđenju, sama činjenica da o ličnom zahtevu podnetom Agenciji još uvek nije dobio odgovor, a da o tome čita u novinama „iz pouzdanih izvora“, poznavaocima naše bezbednosne problematike sve govori.

– Želim da podsetim da sam za Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga držao predavanja i seminare pre nego što sam postao zaštitnik građana, kao i dok sam obavljao tu funkciju, što sam uredno prijavljivao Agenciji za borbu protiv korupcije. To je međunarodna organizacija čiji je Srbija član i do pre nekoliko meseci imala je čak i kancelariju u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bavi se bezbednošću koliko i Ujedinjene nacije, a mnogo manje nego Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, u kojoj sam bio čak i zaposlen – podvlači Janković.

List Politika nedavno je objavio da je Saša Janković uhvaćen u sukobu interesa, jer je kao zaštitnik građana imao bezbednosni sertifikat koji mu je omogućio pristup mnogim državnim tajnama, a u prijavi je tražio odobrenje da registruje firmu za konsalting, koja bi se, između ostalog, bavila bezbednošću.