Foto: Vlada Srbije

Jadranka Joksimović zahvalila je Nemačkoj, kao značajnom strateškom partneru i najvećem bilateralnom donatoru Srbije, za sveukupnu pomoć i podršku u procesu evropskih integracija. Njih potvrđuje i podatak da je ta država, u proteklih 15 godina, izdvojila 1,6 milijardi evra bespovratne pomoći za različite projekte.

Ministar evropskih integracija ocenila je da Strategija proiširenja predstavlja – pre svega, jasan politički signal i ohrabrenje koji potvrđuje da se na Srbiju kao kandidata za članstvo u EU ozbiljno računa. Strategija je, istovremeno, i veliki podsticaj – kako za državu, tako i za njene građane da nastave sa započetim reformama koje su najbonji mehanizam za sveukupan razvoj države.

Joksimović je navela i da Srbija razume da 2025-ta nije zacrtana i obećana godina prijema, već da predstavlja okvir i podsticaj.

Ministar Joksimović očekuje da će Srbija tokom Bugarskog predsedavanja Savetom EU otvoriti poglavlja za koja je spremna. Veruje da će pozitivan trend pristupanja biti nastavljen i za vreme Rumunskog predsedavanja – u drugoj polovini godine. Te dve države su, uostalom, kao i Austrija, koja će predsedavati Savetom EU u prvoj polovini iduće godine, proširenje EU postavile kao prioritet.

Aksel Ditman ističe da Strategija proširenja predstavlja snažan poizitivan signal za Srbiju. Stoga će Nemačka našoj državi nastaviti da daje jasnu podršku u nastavku procesa pristupanja. On je naglasio značaj daljih reformi u poglavljima 23 i 24, kao i značaj reforme pravosuđa, o kojoj se razgovara u okviru pristupnih pregovora i koja jača nezavisnost sudstva, ali i borbe protiv kriminala i korupcije, manjinskih prava, medijskih sloboda. Ocenio je da je Srbija pouzdan i kredibilan partner na koga EU može ozbiljno da računa, naročito kada je stabilnost regiona u pitanju.

Sagovornici su konstatovali da su odnosi dve države dobri – taj podatak potkrepljuju nemačke investicije u privredu Srbije, i da se razvijaju na obostrano zadovoljstvo.