Foto: FoNet Zoran Mrdja

– Osnovna poruka članovima PUPS-a, osnovna poruka političkoj sceni Srbije je da danas u Srbiji sve partije moraju da budu i penzionerske. Penzionerske zato što u Srbiji živi gotovo dva miliona penzionera. Svaka ozbiljna partija koja pretenduje da se bavi ozbiljnim državnim poslovima mora da vodi računa o njima. Ako ne želi da se bavi ljudima, ako ne želi da se bavi sa ta dva miliona ljudi, mora u sedištu pažnje bar da ima tih pet milijardi evra koje se izdvajaju za penzije. Stoga, ponovo apelujemo, pozivamo na otvoren opštenarodni dijalog o reformi i budućnosti penzijsko-invalidskog sistema u Srbiji – rekao je Krkobabić obraćajući se delegatima Skupštine i naglasio da bi osim političkih partija, i nevladin sektor, stručnjaci, sindikati i mediji trebalo da pomognu kako bi se dobio penzioni sistem adekvatan za 21. vek.

Ideja opštenarodnog dijaloga o neophodnosti reforme penzijskog sistema, s obzirom na sve nepovoljniji odnos između broja penzionera i broja zaposlenih, kao i negativan prirodni priraštaj, ujedno je i jedna od četiri osnovna programska cilja za koja je najavljeno da će se ta partija zalagati u narednom periodu i koja su sastavni deo nove Platforme usvojene na Skupštini. Kako je navedeno, PUPS će se zalagati i za donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu i za pripremanje svih važnih uslova kako bi se uposlile najranjivije kategorije građana, dakle svi oni ljudi koji hoće da žive od svog rada, a ne od nečije milostinje. U ciljeve je uvrštena i borba za zaustavljanje demografskog pražnjenja rubnih delova zemlje, za „objavu rata“ fenomenu „puste zemlje“ razvojem zadrugarstva i „opštenarodnom odbranom“ od pošasti odumiranja srpskih sela i naselja. Najzad, ta partija je u Platformi najavila i zalaganje za postizanje svenarodnog, opštedruštvenog konsenzusa o povlačenju „crvene linije“ u pregovorima o budućnosti Kosova i Metohije, a to je – zaštita imovine države i građana Srbije i Srpske pravoslavne crkve na KiM.

Pored predsednika PUPS-a na jučerašnjoj Skupštini izabrani su i članovi Glavnog odbora, Nadzorne i Statutarne komisije, a usvojen je i izveštaj o radu i postignutim rezultatima između dva izborna zasedanja.