„Sada se u Budžetskom fondu za nacionalne manjine nalazi 30 miliona dinara, što u prevodu znači da je za projekte nacionalnih manjina opredeljeno deset puta manje sredstava nego za novogodišnju rasvetu u gradu Beogradu“, naveo je Marton u saopštenju za javnost.

Dodao je da je u Budžetskom fondu za lokalne samouprave za 2019. godinu opredeljeno 489 miliona dinara, a gotovo isti iznos je u 2018. godini dobio samo grad Beograd iz budžetskih rezervi Vlade Srbije.

„Ova politika za posledicu ima drastičnu razliku u nivou razvijenosti krajeva u Srbiji. Praktično, sem grada Beograda, svi ostali regioni siromaše. Srbija van Beograda se drastično prazni“, naveo je Marton.

On je vlast optužio za potpuni izostanak volje za uspostavljanje kvalitetnog sistema koji bi regulisao oblast zaštite lokalne samouprave i ljudskih i manjinskih prava.

„Sredstva su zakonskim odredbama oduzeta lokalnim samoupravama, preseljena su u ruke ‘svemoćnih’ ministara, koji onda malom ili malo većom kašičicom dele pomoć odabranim sredinama ili organizacijama“, kazao je Marton.

Ocenio je da je Srbiji potreban nov, moderan Ustav, koji će omogućiti decentralizaciju celokupnog sistema vlasti.

Povezani tekstovi