Na rezoluciju EP o Srbiji 27 amandmana 1Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Prvobitno je podneto 239 amandmana, a posle pregovora poslaničkih grupa broj je sveden na 27. Amandmani se u najvećoj meri tiču vladavine prava u Srbiji, odnosa sa Rusijom i dijaloga sa Kosovom.

Odbor bi finalni tekst rezolucije o Srbiji trebalo da usvoji između 8. i 9. oktobra, a završno glasanje očekuje se na plenarnom zasedanju Evropskog pralmenta koje se održava 28. i 29. novembra u Briselu.

Kada je reč o normalizaciji odnosa sa Kosovom, poslanici su kroz amandmane insistirali na sporazumu koji je u skladu sa međunarodnim pravom i obezbeđuje stabilnost u regionu.

Više poslanika je kroz zajednički amandman poručilo da se „svaka promena postojećih, međunarodno priznatih granica, može voditi samo kroz sveobuhvatnu debatu u okviru procesa rada na pravno obavezujućem sprazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, uz punu podršku svih učesnika“.

Evropski parlament smatra da dijalog kojem posreduje Evropska spoljnopolitička služba nudi okvir za postizanje sporazuma izmedu Srbije i Kosova i da bi bilo koji sporazum mogao biti prihvatljiv samo ako se uzajamno usaglasi, uzimajući u obzir ukupnu stabilnost u regionu i međunarodno pravo, navodi se u amandmanima, prenosi EWB.

Poslanici AFET su ukazali na neophodnost jačanja vladavine prava u Srbiji kao fundamentalne vrednosti EU, uključujući nezavisnost pravosuđa, slobodu izražavanja i nezavisnost medija u Srbiji, jačanje ekonomske politike, bolju zaštitu prava radnika – prevashodno žena i mladih, kao i zaštitu opštih prava žena, dece, pripadnika romske populacije i ugroženih manjinskih grupa.

U amandmanima se osuđuje ubistvo političara kosovskih Srba Olivera Ivanovića i naglašava „potrebu za stvarnom saradnjom kosovskih i srpskih istražitelja i za međunarodnu podršku, kako bi počinioci bili izvedeni pred lice pravde“.