U kraćoj, ali odvojenoj razmeni mišljenja, Obama je ispoljio interesovanje posebno za Panićeva gledišta koja su se ticala stabilizacije prilika na Balkanu, i s tim u vezi na Kosovu.

Panić je ukazao na potrebu da se u Vašingtonu obezbedi podjednak tretman za argumente obeju strana, u dijalogu Prištine i Beograda. Takođe je izneo stav da Srbija i Kosovo po ubrzanoj proceduri treba da budu primljeni u Evropsku uniju. Predsednik Obama je izrazio jasnu nameru da se naš dijalog nastavi, rekao je Panić nakon sastanka.