Skupština Kosova danas o tačkama koje nisu završene na prethodnim sednicama 1Foto: N1

Prva tačka današnje sednice je razmatranje Predloga amandmana broj 26. na Ustav Republike Kosovo, koji je predložilo 80 poslanika Skupštine.

U pozivu za sednicu nema informacija o sadržaju predloga amandmana.