Skupština Kosova usvojila Zakon o budžetu Kosova za 2019. godinu 1Skupština Kosova Foto: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ (arhiva)

Bilo je podneto 156 amandmana koje su predložili poslanici i skupštinske komisije.

Ovogodišnji budžet je najveći dosad na Kosovu, iznosi 2,3 milijarde evra.

Prethodno je Skupština usvojila zakon o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, zakon o javnim službenicima, i o platama u javnom sektoru.

Takodje su usvojeni i zakoni o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Kosova u procesu dijaloga sa Srbijom.

Usvojena je odluka o formiranju ad hok komisije za izradu Zakona o regulisanju i rukovodjenju oblasti penzija i beneficija socijalnog osiguranja i Statuta Akcionarskog društva „Trepča“.

Skupština je usvojila i odluku Vlade Kosova o produženju budžetskih izdvajanja za februar 2019. godine.