Takva odluka pokazuje da postoji jasna politička volja u Evropskom parlamentu za podršku Kosovu na putu liberalizacije viznog režima. Današnji ishod je veliki korak napred u slobodi kretanja, koja je jedna od osnovnih principa Unije. Nadam se da će putovanje bez viza uskoro biti realnost za građane Kosova, ocenio je Šoltes u saopštenju.

On je ukazao da će, ipak, uslediti još nekoliko važnih koraka, pre svega da se odluka Komiteta potvrdi na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta.

Ključni glas će biti u Savetu EU. Iskreno se nadam da će države članice pratiti primer Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Odavno je vreme da građani Kosova uživaju iste prilike i mogućnosti kao i njihovi susedi, ocenio je Šoltes.

To se ne sme odlagati kada je potvrđeno da su zahtevi ispunjeni i kada je Komitet dao zeleno svetlo, rekao je Šoltes.