Foto: wikipedia

„Tužilaštvo je status službenog lica dalo putaru, odnosno radniku povremeno zaposlenom u Javnom komunalnom preduzeću ‘Komunalac’ u Vrbasu, a kao službenu radnju je navelo demontiranje terase ispred Vujičićevog kafea“, rekao je advokat Vladimir Gajić, koji zastupa Vujičića.

Gajić je dodao da „veću pravnu glupost nije video niti čuo u svojoj karijeri“.

„Ovakva optužnica tužilaštva u Vrbasu, kojom je putar proglašen za službeno lice a demontiranje terase za službeni radnju, samo je još jedan u nizu dokaza u koliko očajnom stanju je srpsko pravosudje“, istakao je Gajić.

On je istakao da je taj radnik „Komunalca“ na današnjem suđenju svedočio potpuno suprotno od navoda optužnice.

„Rekao je da mu Vujičić nije pretio niti je imao fizički kontakt s njim i nije ga ni u čemu ometao“, rekao je Gajić.

Gajić je dodao da je na sudjenju prikazan i policijski snimak koji je tužilaštvo priložilo kao dokaz svojim tvrdnjama, a na kojem se ni u jednom trenutku ne vidi bilo kakav kontakt Vujičića i „službenog lica“, odnosno povremeno zaposlenog u komunalnom preduzeću.

„Sud je, usled takvog stanja stvari, doneo oslobađajuću presudu odmah po okončanju dokaznog postupka“, rekao je Gajić.

Povezani tekstovi