O tome na šta će biti trošen novac poreskih obveznika u narednoj godini, u parlamentu nije mogla da se čuje ni reč. Veliki broj tačaka dnevnog reda o kojima je vođena objedinjena rasprava, kao i mnogo amandmana podnetih na prvu tačku dnevnog reda doprineli su tome da se o budžetu na sednici ne progovori.

Poslanici više opozicionih grupa protestovali su u skupštinskom holu protiv okvakvog načina usvajanja zakona. No, uprkos tome vladajuća većina izglasala je Zakon o budžetu za 2019. godinu.

Organizacija Crta i inicijativa Otvoreni parlament reagovali su na ovakvu praksu usvajanja budžeta naglasivši da se tako ne zastupaju interesi građana.

“Ovakvo ponašanje vladajuće većine nije nikako u duhu demokratije i duboko je zabrinjavajuće. Parlament bi trebalo da je mesto u kom izabrani predstavnici kroz raspravu zastupaju interese građana i unapređuju zakone. Krajnji ishod ovakve rasprave bi bio budžet koji odgovara potrebama građana. Bez rasprave, ovaj budžet je budžet Vlade, a ne Parlamenta i građana”, izjavila je direktorka Crte Vukosava Crnjanski.

Podsetimo da je Narodna skupština na isti način usvojila i Zakon o budžetu za 2018. godinu, zbog čega je Otvoreni parlament protestovao i tom prilikom zatamnio svoj portal.

Portal Danas u saradnji sa inicijativom Otvoreni parlament svakog meseca objavljuje mesečne izveštaje o aktivnostima u Skupštini Srbije.

Detaljnije o dešavanjima u parlamentu u decembru, pročitajte u timeline-u.

Povezani tekstovi