Doživotna kazna za silovatelje dece, trudnica i nemoćnih 1FoNet/Ognjen Stevanović (Arhiva)

Za ovaj zakon, osim poslanika vlasti glasali su i poslanici opozicije Đorđe Vukadinović, Miladin Ševrlić, kao i Olena Papuga i Nada Lazić iz LSV. Glasanju nije prisustvovao deo opozicionih poslanika koji bojkotuje rad parlamenta i koji smatra da je vlast u Tijanin zakon podmetnula doživotnu kaznu za dela protiv države.

Usvojenim izmenama Krivičnog zakona ukida se kazna zatvora od 30 do 40 godina i umesto nje uvodi doživotna kazna za najteža krivična dela. Ta kazna predviđena je za dela ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, terorizma. Za ta dela predviđeno je da osuđenik na doživotni zatvor može uslovno da se otpusti nakon izdržanih 27 godina zatvora, što nije slučaj sa ubicama i slovateljima dece i trudnica i nemoćnih lica.

Pooštravaju se kazne za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poresku utaja, ubijanje i zlostavljanje životinja, sprečavanje službenog lica u obavljanju službene radnje, napad na službeno lice u trenutku vršenja službene radnje, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u obavljanju službene radnje i nasilničko ponašanje na sportskim utakmicama. Izmenama zakona uvodi se i novo krivično delo napad na advokate, što je bio zahtev Advokatske komore Srbije.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i Zakon o sprečavanju korupcije kojim se proširuju nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost. Agenciji se, novim zakonskim rešenjima daje mogućnost da u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera, koji, stupajući na dužnost, moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu supružnka, dece, roditelja, braće i sestara.

Novim rešenjima Agencija će imati pravo na uvid u bankarske račune funkcionera, a za ostala lica i povezana lica, ako postoji sumnja, potrebna je njihova saglasnost. U slučaju da funkcioner nje prijavio stvarnu imovinu, podleže krivičnoj odgovornosti. Agencija će imati šira ovlašćenja, pa će tako moći da postupa po anonimnim prijavama, što pre nije bilo moguće.

U delu zakona koji se tiče funkcionerske kampanje utvrđeno je da funkcioner mora da odvoji svoje postupanje kao predstavnik organa javne vlasti od političke kampanje te da sredstva državna ne može da koristi u političkoj kampanji. Taj zakon kritikovao je deo opozcije, kao i nevladina organizacija Transprentost Srbija koja je ocenila da taj akt neće rešiti probleme iz prakse,jer zakon ne daje zadovoljavajuća rešenja između ostalog ni u pogledu sprečavanja zloupotrebe javnih funkcionera za političku promociju, odnosno funkcionersku kampanju.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopuname Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kojim se proširuje nadležnost sudije za izvršenje krivičnih sankcija. Tokom rasprave čulo se da će Izmene i dopune tok zakona doprineti boljem tretmanu osuđenih lica, kao i poboljšanju statusa državnih službenika koji su zaposleni u upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Poslanici su podržali i finansijske sporazume o zajmu za izgradnju autoputa Preljina – Požega i izgradnju železničke pruge Novi Sad – Subotica.