Usvojen Zakon o sprečavanju korupcije 1Foto:Stanislav Milojković

Zakonom je utvrđeno da Agenciji u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera, koji, stupajući na dužnost, moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu svojih supružnika, dece, roditelja, braća i sestara.

Agenciji za uvid u bankarske račune funkcionera nije potrebna saglasnost, ali jeste za povezana lica, ako postoji sumnja.

Zakonom je utvrđeno i da Agencija može da postupa po anonimnim prijavama.

U delu zakona koji se tiče funkcionerske kampanje utvrđeno je da funkcioner mora da odvoji svoje postupanje kao predstavnik organa javne vlasti od političke kampanje te da sredstva državna ne može da koristi u političkoj kampanji.

Taj zakon deo opozcije je kritikovao kao i nevladina organizacija Transprentost Srbija koja je ocenila da taj akt neće rešiti probleme iz prakse.

Iz TS su naveli da zakon ne daje zadovoljavajuća rešenja između ostalog ni u pogledu sprečavanja zloupotrebe javnih funkcionera za političku promociju, odnosno funkcionersku kampanju.